ಈಗಲೂ ನಾನು ಕನ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆಯೇ ?

Leave a Comment
 ಪ್ರಶ್ನೆ: ನನಗೆ 23 ವರ್ಷ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗೆ 20 ವರ್ಷ. ನಾವು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದೆವು. ಆದರೆ ನನಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಗೊ ಯಶಸ್ವಿಯಾದೆವು. ಆನಂತರ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ನಡೆಸಿದೆವು. ಈಗಲೂ ನಾನು ಕನ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆಯೇ ? ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆಯೇ ?



 ಉತ್ತರ: ಯಾವಾಗ ನೀವು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದಿರೋ, ಆ ಕ್ಷಣದ ಬಳಿಕ ನೀವು ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಭೋಗ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತ ಹಸ್ತಮೈಥುನ ನಡೆಸಿದ್ದರೇ ನೀವು ಕನ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುವಿರಿ.
Read More